Make your own free website on Tripod.com


Last updated: Monday March 11th, 2013 10:43pm


BIKER SAFETY TIPS, PARA MAIWASAN ANG AKSIDENTE 


 

Ang motorcycle accident sa kalsada ay di nagbabago, paulit-ulit itong nagaganap. Pero nanggaling man ang aksidente sa kapabayaan ng ibang driver, sakuna sa  makinis na daan, o pagkakamali ng operatorr, may mga  tip na maari mong sundin para malimitahan ang di inaasahang peligro.


Bago Ka Sumakay

· Basahin ang “owner’s manual”, makatutulong ito para maunawaan at mapanatili ang iyong motorsiklo.

· I-check ang mga gulong- ito ang pinakamahalagang bahagi ng iyong  motorsiklo. Siyasatin ang balat ng mga gulong kung may hiwa at foreign objects. Suriin ang presyur ng gulong sa pamamagitan ng panukat. Huwag gamitin ang panukat na galing sa gas stations. Kadalasan ay gamit na ito at hindi eksakto.

· I-check ang control- ang mga kable ay kinakailangang matibay, matigas at hindi agad napapatid.

· Siyasatin ang mga ilaw, turn signals, busina at mga salamin. 

· I-check ang langis, gasolina.

· Kung ang motorcycle ay may chain-drive sa hulihan ng mga gulong, siguraduhing nasa tamang kalagayan ang mga kadena.

· Siguraduhin na ang sidestand at centerstand ay nakatupi ng pataas.I-check ang brake kung ito ay aktibo. 


Sa Daan

Isang magandang paalala para sa ligtas na pagmamaeho sa trapiko:

· Lumingon sa paligid kung may potensyal na panganib. 

· Tantiyahin ang posibleng peligro,  gaya ng railroad tracks, papalikong sasakyan at iba. 

· Kumilos ng tama para maiwasan ang peligro.

· Siguraduhing makikita ka ng ibang driver. 

             o Siguraduhin na nakabukas ang iyong  headlamps kahit na sa araw, magsuot ng matingkad na kulay, at laging mag-signal.

             o Magbusina para malaman ng iba na ikaw ay naroon.

· I-posisyon ang motorsiklo sa lugar na makikita, huwag pumuwesto sa likod ng malalaking trak o sa hindi makikita ng iba.

· Siguraduhing makikita mo sila, para makita ka rin nila. Laging tumingin sa paligid.

· Huwag mag-focus sa isang bagay nang higit sa dalawang minuto.

· Kapag nagmamaheno sa trapiko sa speed na mababa sa 40 mph, maglaan ng dalawang segundong pagitan sa iyo at sa sasakyang nasa harapan mo. 

· Kapag naroon ka sa open road, sa higher speeds, ang pagitan ay kinakailangang tatlo o apat na segundo o higit pa, depende sa iyong speed.

· Mapanganib din ang mga intersection. Laging i-check ang nasa tagiliran at hulihan. Siguraduhing walang makahahagip ng iyong tailpipe.

· Maging matalino sa pagdaan:

           o Kailangang may dalawa o higit pang segundo sa likuran ng behikulong gusto mong lagpasan. 

           o Siguraduhing ligtas ang pagliko at i-check ang  blind spot ng iyong ulo. 

           o Huwag tangkaing mag-overtake sa iba pang sasakyan kung papalapit sa corner. 

· Bagong guidelines habang nagmamaneho:

           o Ang pagkagat ng dilim ang talagang mapanganib sa pagbibiyahe kapag ang mga mata ay naga- adjust mula sa  daylight patungo sa headlights.

           o Mas mahalaga ang distansiya sa pagitan mo at nang nasa unahan mo habang papadilim.

           o Magsuot ng malinaw na faceshield at walang gasgas dahil lilikha ito ng light refraction na makapagpapalito sa iyo. Halimbawa, ang two headlights ay magmimistulang apat.


Kapag May Angkas

· Siguraduhin ang motorsiklo mo ay nakadisenyo sa pagdadala ng  pasahero. 

· Kung magdadala ng anak, dapat ay kaya na nitong dalhin ang mga responsibilidad: kayang abutin ang footrests, magsuot ng helmet at iba pang protective gear, at makahawak sa iyo. 

· Ituro sa pasahero na ilayo ang mga binti sa muffler para hindi mapaso. 

· Paiwasan sa pasahero na kumilos at magsalita.

· Tandaan na ang extra weight sa pagdadala ng pasahero ay makakaapekto sa braking procedures, simula sa paghinto at pagtakbo sa corner.

· Mag-ingat sa biglang pagtigil, maaring mauntog ang pasahero mo sa helmet mo. .

· Ang pagdaan ay mas nangangailangan ng mas maraming oras at espasyo.

· Palayuin ang kamay at paa ng pasahero sa maiinit o gumagalaw na bahagi ng motosiklo.


Motorcycle Riding Gear

· Magsuot ng helmet:

· Magsuot ng eye protection:

            o  Ang  helmet ay kinakailangang may shield, at pares ng goggles, o shatterproof glasses.

            o Siguraduhing ang  eye protection ay malinaw at walang gasgas.

· Kung ang lenses ay tinted sa pagbibiyahe sa araw, siguraduhing malinaw ito.

· Magsuot ng tamang jacket, denim, nylon, corduroy, o leather. At makapal na pantalon para maiwasan ang galos.

· Laging suotin ang gloves at ankle boots


Motorcycle Maintenance

· Panatilihing malinis ang motorsiklo at dalhin ang tool kit sa pagbibiyahe. 


Legal Responsibilities

· Dalhin palagi ang licensing requirements. 

· Siguraduhing may  insurance coverage. 

· Huwag magmaneho ng sobrang bilis at huwag uminom ng alak