Make your own free website on Tripod.com

 


Kahalagahan ng Pagsusuot ng Helmet


Ang motorcycle helmet ay isang uri ng protective headgear na ginagamit ng motorcycle riders. Ang pangunahing layunin ng motorcycle helmet ay para sa seguridad ng mga rider- upang maprotektahan ang kanilang ulo sa panahon nang pagsalpok, sa gayon pinapaiwas o binabawasan ang pinsala sa ulo o mailigtas ang buhay ng isang rider. Ilan sa mga helmet ay nagbibigay ng karagdagang kaginhawahan gaya ng kaluwagan, kalasag sa mukha, proteksyon sa tainga, intercom at iba pa.

Mataas ang panganib sa banggaan sa trapiko ang mga nagmomotorsiklo. Nasuri noon sa 2008 systematic review, ang pag-aaral sa mga motorcycle rider na sumalpok, at nakitang namagitan ang helmet. Kabilang sa review ay ang pagbabawas ng mga helmet sa peligro sa pagkakaroon ng pinsala sa ulo mula sa may 69% at kamatayan na may 42%. Ilang pag-aaral din ang nagmumungkahi na ang mga helmet ay nagbibigay din ng proteksyon laban sa facial injury pero wala umanong epekto ito para magkaroon ng  pinsala sa leeg, bagaman kinakailangan pa ng maraming pananaliksik para makakuha ng kasagutan dito.

Full face

Ang full face helmet ay tumatakip sa kabuuang ulo, kasama ang hulihang sumasaklob sa bungo, at isang protective section para sa harapan ng baba. Ang nasabing mga helmet ay may open cutout sa buong mata at ilong, at madalas na may kasamang malinaw o tinted transparent plastic face shield, na tinatawag na visor, na pangkalahatang umiikot pataas at pababa para mabigyan ng daanan ang mukha.

Marami sa mga full face helmets kabilang ang labasan na nagdadagdag ng hangin sa rider. Mahalagang nakakaakit sa nasabing mga helmet ay ang kanilang pananggalang. Hindi naman nagugustuhan ng ilang mga nagsusuot nito ang karagdagang init, pakiramdam na nakabukod, kawalan ng hangin, at nakakabawas sa pandinig ang gayong mga helmet. Ang full face helmets ay ginawa para sa off-road use, minsan ay naaalis ang face shield, pero napapang-abot ang visor at chin portions para madagdagan ang ventilation, dahil ang riding off-road ay masyadong nakapapagod na gawain.

Ipinakita sa pag-aaral na ang full face helmets ay nag-aalok ng proteksyon nang higit sa lahat sa mga motorcycle rider dahil 35% ng mga pagsalpok ay kinakitaan ng  major impact sa chin-bar area.

Ang pagsusuuot ng helmet na hindi tumatakip sa halos kabuuang mukha ay nagpapabawas ng nasabing proteksyon- mas kaunti ang pagkakasaklob ng helmet, mas mahina ang proteksyong maibibigay nito sa rider.