Make your own free website on Tripod.com

 

PAGDA-DRIVE SA MALAYONG LUGAR

 

ANG long-distance rides ay nangangailangan ng tiyaga at dapat ay may maayos na kalusugan. Kapag nakumpleto ang paglalakbay, isang napakalaking ginhawa sa sarili ang matatanggap.

Sa mga natatakot na abutin ang hamon sa malayong paglalakbay sakay ng motorsiklo, narito ang mga tip na maaring gawin para maging kasiya-siya at di nakakainip ang pagbibiyahe.

Ang susi ay paghahanda at pag-unawa sa iyong mga abilidad. Kailangan din ang paghahanda sa sarili at sa mga equipment na gagamitin.

Ang pagtahak sa may higit 500 milya sa isang araw ay di madaling gawin kahit na ano pa ang sinasakyan mong motorsiklo, at may mga aspeto na dapat ikunsiderang mabuti bago pa umpisahan ang ekspedisyon.

Kung may destinasyon ka na sa isipan, kumuha ng mapa at alamin ang pinakamabuting ruta. Piliin ang mga daan na masisikip at teknikal. Bagaman, makararamdam ng pagod sa katapusan ng araw ng biyahe.

Kapag nagpaplano ng isang long-distance ride sakay ng motosiklo, ikunsidera na ang fuel ay hihinto at magiging mas malimit ang pagkakarga.

Para maiwasan ang madalas na paglalagay ng fuel, iwasan ang mga sobrang ilang na lugar kung saan ang mga  gas station ay kakaunti at malayo ang pagitan.

Para malaman ang pinakamabuting ruta, magtalaga ng mga araw o linggo sa pagsasaliksik sa internet o pagbabasa ng mga libro tungkol sa mabuting paglalakbay gamit ang motorsiklo at ang paghahanap ng alternatibong ruta.

Magdala rin ng tool kit na mailalagay sa compartment. Kadalasan dito ay iba’t ibang sockets, screwdrivers at allen wrenches, kasama pa ang tire plug kit, stout cable o disc lock, tire pressure gauge at flashlight.

Magbitibit din ng saddlebags na paglalagyan ng iyong mga damit o extra gear. Ang saddlebags, tail bag at tank bag ay dagdag sa bigat sa motorsiklo kaya isentro ang timbang nito at siguraduhing nakataling mabuti na hindi mabubuksan at kakalat sa  daan ang mga laman ng bag.

Lagi ring siyasatin ang bike bago umalis lalo nasa mahabaang biyahe. Makabubuti rin kung papalitan ang oil filter, langis at brake fluid. Suriin ang mga gulong at brake pad, palitan kung kinakailangan.