Make your own free website on Tripod.com


PESO SA LATA PROJECTAng "Peso sa Lata Project" ay isang proyekto ng Pinoy Hot Line Riders (PHLRC) at Pinoy Hot Line Civic Organization (PHLCO) na ang layon ay para mabigyan kaagad ng tulong ang miyembro ng samahan sa oras ng kagipitan.


Ang "Peso sa Lata Project" ay boluntaryong binibigay ng mga kasapi ng samahan tuwing magkakaroon ng pagpupulong, aktibidad at iba pa katuwang ang Medical Team ng PHLRC at PHLCO. 


Sa pamamagitan ng PHLRC website, malalaman din ng lahat ng miyembro ng samahan kung magkano ang nakolektang pera ng Medical Team sa bawat pagpupulong, aktibidad at iba pa.  DATE

  EVENTS / OCCASIONS

COLLECTIONS

 January 9, 2011

 Victory Party for Leyte Team

 281.50

 January 16, 2011

 General Monthly Meeting

 235.00

 January 23, 2011

 Emergency Meeting

 190.00

  February 6, 2011

 Emergency Meeting

 118.75

 February 20, 2011

 Gen. Monthly Meeting

 208.25

 March  6, 2011

 Emergency Meeting

142.50

  March 13, 2011

 Annual Meeting

 206

 April 3, 2011

 

 98.00

 April 17, 2011

 

 171.50

 May 15, 2011

 Monthly Meeting

 168.75

 July (June)

 

 186.50

 July 17, 2011

 Monthly Meeting

 213.50