Make your own free website on Tripod.com

MOTORCYCLE RIDING TIPS

• Motorcycle gear

Kapag sumakay sa motorsiklo, napakahalagang magsuot ng tamang pananamit dahil hindi lang nito gagawing kasiya-siya ang inyong pagbibiyahe, kundi nagagawa pa nitong maging komportable at ligtas ang paglalakbay.
• Sa pagmamaneho ng motorsiklo sa masamang panahon
Sobrang magkaiba ang pagsakay sa motorsiklo at sa pagmamaneho ng kotse. Kapag nagmamaneho ng motorsiklo, kinakailangan ang ibayong pag-iingat sa panahon ng tag-ulan, lalo na sa mga kalsadang madudulas , o sa pagsalubong sa malakas na hangin.
• Sa nag-uumpisa sa pagmamaneho ng motorsiklo
Kung nais mong maging safe rider, kilalanin mo muna ang iyong motorsiklo. Ang pagsakay sa motorsiklo ay sobrang kakaiba kaysa sa pagmamaneho ng sasakyan o bisikleta. Gawing ligtas ang motorcycle equipment Kung ang iyong motorsiklo ay napapanatili ng maayos, nababawasan ang posibilidad nang pagpalya ng anumang equipment failure, pero sa sandaling nais mong ikonsidera ang tips sa pagtatama ng mga equipment failure, mas makabubuti ito sa iyong kaligtasan.
• Pagmamaneho ng motorsiklo ng may pasahero o sa grupo
 Siguraduhin na kung magmamaneho ng motosiklo nang may mga kasabay, o may sakay na pasahero, alam mo ang tamang safety tips para masiguro na ang inyong paglalakbay ay ligtas hangga’t maaari.
• Seguridad sa kalsada
Sa pagsakay sa motorsiklo, nakaharap sa lahat ng panganib sa kalsada. Mayroong milyon-milyong milya ang mga kalsada, ito man ay 1-lane dirt road o 12-lane highway, kailangan mong maging alerto at mapagmatyag sa daraanan at sa kapaligiran.