Make your own free website on Tripod.com

PHLRC SAVINGS BANK


Ang PHLRC Savings Bank ay isang proyekto ng Pinoy Hot LIne Riders Club (PHLRC) at Pinoy Hot Line Civic Organization (PHLCO) na ang layon ay para makapag-ipon ang miyembro ng samahan. Kinukolekta ito kada-Linggo ng mga treasurer. Depende sa miyembro kung magkano ang ibibigay niya kada-Linggo.


Ang perang naiipon ng mga miyembro ay makukuha sa Disyembre 2011 kasabay ng Christmas Party ng samahan. Kung magkano ang naimpok ng miyembro, iyon din ang makukuha niya sa Disyembre. Walang interes ito.  


Sa tulong ng PHLRC website, malalaman ng mga miyembro kung magkano na ang naiimpok nila. 
JANUARY 2011


 NAME

 JANUARY 2

  JANUARY 9

 JANUARY 16

 JANUARY 23

 JANUARY 30

 TOTAL 

 RENITO ARPILLEDA

 

 

 100

 

 

 100

 FREDELITO MODESTO 

 

 

 100

 100

 

WITHDRAW

 NANCY MALINDOG

 

 

 100

 100

 

 200

 IMELDA TAGANAS

 

 100

 

 

 

 100

 LAWRENCE ENRIQUEZ

 

 

 100

 

 

 100

 ALEJANDRO PARRILLA JR. 

 

 

 

 200

 

 200

 SULFICIO FERNANDEZ 

 

 

 200

 

 

 200

 GLEN CALALANG 

 

 500

 500

 500

 

 1,500

 DANIEL TUTOR

 

 500

 500

 500

 

 1,500

 FREDDIE BONTO

 

 

 

 100

 

 100

 ROBERTO SACHEZ

 

 

 

 100

 

 100

 MONICA ROCERO

 

 

 

 100

 

 100

 RICO ROCERO

 

 

 

 

 2,000

 2,000
FEBRUARY 2011


 NAME

 FEBRUARY 6

  FEBRUARY 13

  FEBRUARY 20

  FEBRUARY 27

 TOTAL / REMARKS

 DANIEL TUTOR

 500

 500

 500

 

 1,500

 FREDELITO MODESTO

 100

 

 100

 

 WITHDRAW

 RICO ROCERO

 2,500

 4,000

 4,000

 

 10,500

 ROBERTO SANCHEZ

 100

 

 100

 

 200

 ALEJANDRO 

PARRILLA JR

 400

 200

 200

 

 800

 GLEN CALALANG

 1,000

 1,000

 1,000

 

 3,000

 FREDDIE BONTO

 200

 

 100

 

 300

 NANCY MALINDOG

 200

 

 

 

 200

 ALBERTO SANICO

 

 600

 

 

 

 JESUS DEL AGUA JR.

 

 100

 

 

 100

 RENITO ARPILLEDA

 

 

 100

 

 100MARCH 2011


 NAME

 MARCH 6

MARCH 13

  MARCH 20

  MARCH 27

 TOTAL / REMARKS

 RICO ROCERO

 4,000

 7,000

 

 5,500

 16,500

 DANIEL TUTOR

 500

 500

 

 

 

 ROBERTO SANCHEZ

 100

 

 

 

 

 FREDELITO MODESTO

100 

 100

 

 

 

 JESUS DEL AGUA

 100

 100

 

 

 

 RENANTE ORAG

 

 150

 

 

 

 HENRY SOMBREO

 

 30

 

 

 

 RENITO ARPILLEDA

 

 100

 

 

 

 FREDDIE BONTO

 

 100

 

 

 


APRIL  2011