Make your own free website on Tripod.com


Tips & Techniques For Group Riding

 


• Buksan ang head light ng motorsiklo  

• Buksan ang mga signal lights ng motorsiklo  

• Sumunod sa mga hand signals  

• 15-25 metro ang pagitan o layo ng sinusundan  

• Laging sundan kung sino ang sinusundan  

• 'Wag mag-overtake  

• Magbigay daan sa mga nag-o-overtake  na bus, dyip, atbp.  

• Magdahan-dahan o huminto kung wala na sa side mirror  ang nakasunod  

• Iwasang mag-break ng pabigla  

• 'Wag mag-banking o palihis-lihis ng takbo  

• Tumabi kung may nararamdamang aberya sa sasakyan  

• Sumunod sa utos ng marshall at ride sweeper  

• Sumunod sa batas trapiko  Ang aksidente ay maaaring maiwasan kung maging alerto  sa pagmamaneho at nasa kondisyon ang minamanehong motorsiklo!