Make your own free website on Tripod.com

 


WORLD DAY OF REMEMBRANCE FOR ROAD TRAFFIC VICTIMS


Kada araw, tinatayang umaabot sa 3,500 katao ang namamatay sa mga kalsada. Mahigit sa 10,000 naman ang nasugatan. Maraming nasirang pamilya. Ang pangarap ng mga kabataan ay naglaho. Ang aksidente sa lansangan ay nangunguna ngayon sa mga namatay na tao na may edad 15 hanggang 29. Hindi ito katanggap-tanggap. 

Ang Decade of Action for Road Safety 2011-2020, na nagsimula noong Mayo 2011, ay may layuning magligtas sa limang milyong buhay. Ang planong pandaidig para sa Decade ay magiging salamin para sa mga pamahalaan, sa lipunan at pribadong sektor para magkaisa nang mapalago ang kalakaran sa daan, mapaangat para sa kaligtasan ang mga daan gayundin ang mga sasakyan, at turuan ang mga motorista, mga pasahero at mga pedestrian para sa mas ligtas na daan.  

Ang plano ay nakapukos sa malaking panganib, kabilang ang bilis ng takbo, nagkainom ng alak at nagmaneho, kawalan ng atensyon habang gumagamit ng cellphones, at kabiguan para gamitin ang seat-belts, mga helmet at pigilan ang bata. Ito ay tawag para sa imprastraktura at makabagong-likha. Ang planong pandaigdig din ay sumasaklaw sa pag-aalaga para sa mga biktima, kabilang ang kanilang iligtas, gamot, at mahabang termino para sa pagbabagong-tatag. Ito ay tumatawag sa pamamagitan ng masusing imbestigasyon sa aksidente para maiwasan ang karagdagang masawi at masugatan.  

Ang United Nations mismo ay gumagawa sa kanyang bahagi para maisagawa ang planong ito. Kamakailan lang, isang system-wide policy ang ipinakilala para isulong ang road safety at operasyon sa kaligtasan ng mga sasakyan ng UN.  

Sa buong mundo, ang mga sasakyan ay maaari pang magdoble sa taong 2020. Ibinigay ito para lalo pang mapabilis ang paglawak sa paggamit ng sasakyan, lalong-lalo na ang patuloy na pag-usbong ng ekonoya sa mundo, ang pagpapahalaga sa paggawa ng kalsada na may kapasidad. 

Ang World Day of Remembrance for Road Traffic Victims, kailangan nating kumilos para sa lahat ng posibilidad ng pagbibigay para mapalago ang pangkaligtasan sa daan– mula sa mga nagpaplano sa siyudad hanggang sa mga designers ng sasakyan, mula gumagawa ng polisiya hanggang sa mga gumagamit sa daan. Bigyan natin ng karangalan ang nagbuwis ng kanilang buhay sa mga kalsada sa buong mundo para gawin ang pagliligtas sa iba pang buhay. 

Ngayong araw, sa World Day of Remembrance for Road Traffic Victims, tayo ay tumigil para makidalamhati para sa 1.3 milyon katao na nagbuwis ng kanilang buhay at milyong iba pa na nasugatan sa mga kalsada sa mundo sa taong ito. 

Ang ating kalooban ay magtungo sa mga pamilya na nagbuo sa kanilang araw gaya ng iba pang araw, hindi na nakauwi sa kanilang tahanan. Hilingin natin sa kanila na lakasan ang kanilang kalooban at hikayatin para labanan nila ang pagkawala sa kanilang nawalang kapamilya. 

Ang World Day of Remembrance ay magsisilbing palatandaan sa hindi mabilang na daan sa buong mundo. 

Sa Ghana, ang mga biktima at ang kanilang mga pamilya ay nagpakita ng isang petisyon para sa parlyamento; habang sa New Zealand, ang mga upuan ng mga bata ay magpapakita ng mga krus sa daan. Sa Japan, isang candle-light vigil ang isasagawa sa lugar ng madilim na bahagi ng Tokyo Tower. Sa Luxemburg, ang unang mga kahoy para sa Road Victim Memorial Wood ay itinanim, habang sa Poland ay magpapasinaya sa isa sa maliit na libingan sa mundo na alay sa mga nagbuwis ng kanilang buhay sa lansangan na nadisgrasya.  

Sa buong mundo, ang boses ng mga biktima- at ang kanilang pighati- ay maririnig.

Ang 2011 ay isang napakadakilang taon para sa road safety. Sa ika-11 ng Mayho ang international community ay magmarka bilang panimula para sa Decade of Action for Road Safety 2011-2020.

Ang pamahalaan ay nagpapakilala sa banta ng kamatayan hanggang sa kalusugan at pag-unlad sa trapiko sa daan, at nagsagawa mismo sa kanilang sarili para sa mithiin ng Decade upang iligtas ang 5 milyong buhay at para maagapan ang 50 milyong masugatan. Ang ilan ay ginamit ang okasyon na ito para maipalabas ang mga dekadang planong pambansa at target na bagong batas para sa ligtas na daan at pag-inom ng alak at pagmamaneho, bilis ng takbo at paggamit ng mga helmet, seat-belts at child car seats.

Kamakailan, ang World Health Organization ay humiling sa mga samahan para sa road traffic victims na mula sa 48 bansa para sa taong ito para sa kanilang planong ambag sa Decade. Sa malalim na pag-alay at walang lubag na optimismo, daan-daang organisasyon na karamihan ay nagmarka sa Decade sa mahigit 100 bansa.

Ang international community ay sinisikap na maisulong ang karapatan at mapabuti ang serbisyo para sa nasawi at napinsala at para mabawasan ang panganib para sa lahat na gumagamit ng mga kalsada sa mundo. Ito ay sumusuporta para sa kanilang pagtalima: "From Global Remembrance to Global Action across the Decade".

Bigyan-daan natin ang 2011-2020 na isang dekada para maggunita! Isang hakbang para sa kaligtasan ng buhay ng iba na magiging malaking ambag natin para sa paggunita sa kanilang mga naulila.