PINOY HOT LINE RIDERS CLUB, INC. (PHLRC) 

SEC Registration No.: CN201008552RULES AND REGULATIONS1. KAPATIRAN

a. Tulungan sa oras ng kagipitan

b. Paggalang sa kaanib. 

c. Laging paggamit ng "Ka" o Kapatid. 

d. Pantay-pantay


2. LAYUNIN AT MISYON

a. Pagbibigay paalala sa mga motorista hinggil sa mas ligtas na pagmamaneho. 

b. Makilala ang magandang pamamalakad ng samahan para maging huwaran sa ibang samahan. 


3. CIVIC ORGANIZATION 

a. Serbisyo sa komunidad. 


4. BIYAHE

1. Pagkakaroon ng malapit/malayong biyahe sa iba't ibang lugar sa bansa. 

2. Official Trip: Simbolo ng pagkakaisa.


MGA BAWAL 

1. Magpagamit sa pulitiko. 

2. Makiisa o lumahok sa anumang aktibidad na may kinalaman sa pulitika. 

3. Gamitin ang miyembro sa pansariling interest lamang. 

4. Pagmamataas/Panlalamang sa kaanib ng samahan. 

5. Pagbigkas ng "Sir, Boss, Bossing, Amo, Kuya, Manong, atbp." sa kapatid sa samahan.  

6. Hindi pagtalima sa mga patakaran ng samahan. 

7. Eleksyon sa samahan. 


PHLRC UNIFORM

1. Isuot sa Gen. Assembly. 

2. Isuot tuwing may proyekto at serbisyo publiko. 

3. Isuot sa Unofficial at Official Trip. 

4. Bawal isuot sa inuman.  5. Bawal isuot sa motorcade para sa establisimyento. 


PHLRC PLATE

1. Para lamang sa lehitimong miyembro. 

2. Isauli sa oras na ma-terminate o kusang umalis sa samahan. 

3. No refund. 


PHLRC IDENTIFICATION CARD

1. Para lamang sa lehitimong miyembro. 

2. Isauli sa oras na ma-terminate o kusang umalis sa samahan. 

3. No refund. 


MGA GAMIT NG SAMAHAN

1. Para sa awtorisadong kasapi na napagkasunduang mangangalaga ng Board of Directors (BOD) at opisyales.

2. Bawal iuwi ng kasaping 'di awtorisado. 

3. Gagamitin para lamang sa Official Trip, Official Activity/Project, at Gen.  Assembly.

4. Puwedeng hiramin sa Unofficial Trip. 


Mga kasunduan:

a. Ipaayos kapag masira (kung sino ang nakasira siya ang magpapaayos). 

b. Bayaran kapag mawala (kung sino ang nakawala siya ang magbabayad).. 

c. Isauli sa loob ng 72 oras. 

d. Para lamang sa lehitimong miyembro. e. Lumagda sa kasunduan bago ipahiram.  

Paalala: Batay sa napagkasunduan ng BOD, President at Vice President, ang mga gamit ng grupo ay nasa pangangalaga ni Ka. Rico Rocero, isa sa mga Board of Directors ng PHLRC. Hawak ni Ka. Rico ang tatlong handset radio at megaphone na pagmamay-ari ng PHLRC.  


OFFICIAL TRIP

(Ang Official Trip ay ginagawa tuwing tatlong buwan o quarterly.)  

1. Dumating sa itinakdang lugar at oras ng biyahe. 

2. Bawal humabol kapag nakaalis na ang grupo. 

3. Bawal ang maunang umuwi (depende kung may emergency). 

4. Magdala ng pang-almusal. 

5. Sabay-sabay kumain. 'Wag kumain kung may naiiwan. Gamitin ang attendance. 


Paghahanda: 

1. Alamin ang lugar na pupuntahan isang buwan bago ang Official Trip.  

2. Alamin ang mga lugar para sa stopover. Tiyaking may gasolina, comfort room at convenience store. 

3. Alamin ang lugar kung magiging maayos ang kalagayan ng lahat ng riders kapag naroon na sa lugar. 

4. Alamin kung magkano ang magiging badyet sa gasolina, pagkain, at iba pa ng bawat rider na sasama. 

5. Itakda ang meeting place at oras ng take-off. 


Bago Bumiyahe: 

6. Siguraduhing nasa kondisyon ang motorsiklo, gayundin ang break, headlight, signal lights, mga gulong, at side mirrors.


Pag-check ng motorsiklo bago bumiyahe: 

a). Siguraduhing nakasara ang valve ng gasolina.

b). Siguraduhing gumagana ang break. 

c). Siguraduhing hindi kaagad ma-flat ang mga gulong. 

d). Siguraduhing hindi matapilok ang side stand.

e). Siguraduhing lahat ng klaseng lock ay 'di gumana (disc locks, chains, etc.)

f). Siguraduhing may sapat na gasolina para sa susunod na paghinto. 

g). Siguraduhing lahat ng gauges ay gumana.

h). Siguraduhing dala ang tool kit. 

i). Siguraduhing may reserba na interior ng gulong. 

j). Siguraduhing may dalang reserba na fuse.

k). Siguraduhing may dalang reserba ng bearing.   


7. Siguraduhing naka-full charged at may load ang cellphone. 

8. Isuot ang uniporme at identification card (ID) ng PHLRC. 

9. Siguraduhing dala ang driver's license at OR/CR ng motorsiklo. 

10. Siguraduhing may dalang baon na mineral water, biscuit, atbp. 

11. Siguraduhing naka-full tank ng gasolina ang motorsiklo bago magtungo sa meeting place. 

12. Para sa Presidente at Bise-Presidente, italaga ang mga Sgt. at Arms na siyang tututok sa mga papeles at kondisyon ng motorsiklo.

13. Magtalaga ng front marshalls, back marshalls, at ride sweepers. Ipaliwanag ang responsibilidad na kanilang gagampanan.  

14. Para sa mga marshalls at ride sweepers, magsuot ng reflectorized vest.

15. Tiyahing kasama ang Medic Team, Reserved Driver at Chief Mechanic. 

16. Siguraduhing magkaroon ng final briefing: Ipaalala sa lahat ng miyembro ang wastong paggamit ng hand signals. Obligadong sumunod lahat. 

17. Lahat ng riders ay magsuot ng kumpletong safety gears.  Pag-check sa mga gears bago bumiyahe:


a). Siguraduhing suot ang helmet.

b). Siguraduhing suot ang gloves.

c). Siguraduhing suot arm/elbow guardd). Siguraduhing suot ang knee/shin guarde). Siguraduhing suot ang back prot    ectorf). Siguraduhing suot ang boots o sapatos. 


18. Manalangin bago mag-take off. 


Kapag Nasa Biyahe:

19. Bawal humabol 'pag nakaalis na ang grupo. 'Di sagot ng PHLRC ang miyembrong maaksidente. 

20. Sumunod sa itinakdang oras ng pag-take off. 15 minuto lamang ang palugit. 

21. Umupo sa sasakyan limang minuto ang nalalabi bago mag-take off. 

22. Sumunod sa hudyat ng ride sweeper / marshall. 

23. Gamitin ng mas malinaw ang mga hand signals. 

24. I-on / laging naka-on ang headlight. 25. Bumiyahe ng dahan-dahan.

26. Manatili sa distansya na 20 talampakan (20 feet) maliban na lamang kung mag-overtaking (or 3 sec. rule).27. 'Wag mag-overtake, maliban na lamang kung utos ng ride sweeper / marshall. 

28. Mag-overtake ng ligtas at magdahan-dahan lamang. 

29. Bumusina o kaya'y i-flash ang ilaw ng tatlong beses tuwing mag-overtaking.

30. Huminto kapag nakarinig ng busina na walang tigil mula sa ride sweeper / marshall. 

31. Panatilihing nasa likod mo ang kapwa rider sa pamamagitan ng side mirror at huminto / hintayin kung siya ay mawala. 

32. Huminto kapag may maaksidente o kaya'y magkahiwa-hiwalay. Siguraduhing lahat ng riders na makumpleto bago muling bumiyahe.  

33. 'Wag iwanan at tulungan ang kasamang rider na naaksidente o nasiraan ng motorsiklo. 

34. Magbigay-daan sa mga nag-o-overtaking na mga sasakyan. 

35. Sumunod sa batas trapiko. UNOFFICIAL TRIP1. Ipagbigay-alam sa lahat ng kasapi. 


UNOFFICIAL TRIP

 

1. Ipagbigay-alam sa lahat ng kasapi. 

2. Bawal ang palihim na lakad.

3. Puwedeng isuot ang uniporme. 

4. Ikabit ang flag ng chapter. 

5. Lumagda sa kasunduan bago umalis.

6. Sundin ang mga patakaran sa "Official Trip". 

 


MOTORCADE

Para sa ka-miyembro:

1. Isuot ang uniporme. 

2. Ikabit sa motorsiklo ang flag. 

3. Puwedeng tumanggap ng honorarium.


Para sa di ka-miyembro:

1. Bawal isuot ang uniporme.

2. Bawal ikabit ang flag. 

3. Para lamang sa mga available ang oras.

4. Bawal magpabayad. 

5. Puwedeng tumanggap ng honorarium.


GROUP MESSAGE (GM) (Para sa Sekretarya ng samahan) 

1. Bawal mag-GM kung walang pahintulot mula sa Presidente at Chairman of the Board.

2. Mag-GM lamang kung emergency. 

3. Mga bawal i-GM: Invitations at Self-Interest.

4. Bawat mensahe may signature ng Presidente at Chairman of the Board. 


SALAYSAY

1. Para sa di nakiisa sa mga aktibidad ng samahan. 

2. May kasamang katibayan. 


POWER OF BOARD OF DIRECTORS (BOD): 

1. May kapangyarihang pumili ng magiging President, Vice-President, Secretary, Treasurer at iba pang magiging opisyales ng samahan. 

2. Taga-apruba ng mga panukalang batas na ipinasa mula sa Pangulo ng samahan. 

3. May kapangyarihang ibaba sa puwesto ang opisyales (maliban sa miyembro) na hindi tumugon sa tungkulin.

4. Sumunod sa mga batas, mga aktibidad, at mga patakaran ng samahan. 


Mga limitasyon:

1. Ibaba sa tungkulin / itiwalag sa pamamagitan ng mga hiling na "petition to terminate" mula sa mga miyembro at opisyales ng samahan. 

2. Ibaba sa BOD sa oras ng 'di pagtugon ng tatlong beses sa itinakdang buwang pagpupulong.     


POWER OF OFFICERS


PRESIDENT

1. Pagpapasa ng mga batas na hindi pa naisasabatas. 

2. Pagtutupad ng mga batas at patakaran ng samahan. 

3. May kapangyarihang itiwalag ang mga miyembrong hindi tumugon o sumunod sa mga rules and regulations ng samahan.

4. Pagtakda ng Official Trip ng samahan. 

5. Nangunguna sa pagpapaunlad at pagpapatupad ng magandang kaayusan ng samahan.  


Limitasyon: Maaaring ibaba sa puwesto alinsunod na rin sa kahilingan ng mga kasapi sa pamamagitan ng "petition to terminate".  


VICE PRESIDENT

1. May kapangyarihan sa oras na wala ang Presidente. 

2. Laging makikipag-ugnayan sa Presidente. 

5. Nangunguna rin sa pagpapaunlad at pagpapatupad ng magandang kaayusan ng samahan. 


 Limitasyon: Maaaring ibaba sa puwesto alinsunod na rin sa kahilingan ng mga kasapi sa pamamagitan ng "petition to terminate".  


SECRETARY: 

1. Paggawa ng detalyado ng Minutes of Meeting ng BOD at officers. 

2. Paghahatid ng mahahalagang mensahe sa lahat ng kasapi sa pamamagitan ng Group Message (GM) na may approval mula sa Chairman of the Board at Presidente ng samahan. 

3. Tagapangalaga ng lahat ng paper works ng samahan.

4. Laging nakikipag-ugnayan sa Presidente at Bise-Presidente. 


Limitasyon: Maaaring ibaba sa puwesto alinsunod na rin sa kahilingan ng mga kasapi sa pamamagitan ng "petition to terminate".  


TREASURER: 

1. Tagapangalaga sa salapi ng samahan.


 Limitasyon: Maaaring ibaba sa puwesto alinsunod na rin sa kahilingan ng mga kasapi sa pamamagitan ng "petition to terminate". 


AUDITOR: 

1. Nagmo-monitor sa pondo, gastusin atbp. na may kinalaman sa pananalapi ng samahan.   


Limitasyon: Maaaring ibaba sa puwesto alinsunod na rin sa kahilingan ng mga kasapi sa pamamagitan ng "petition to terminate". 


PRO: 

1. Tagabigay ng impormasyon sa mga nag-i-inquire na may kinalaman sa "Layunin at Misyon" ng samahan.


Limitasyon: Maaaring ibaba sa puwesto alinsunod na rin sa kahilingan ng mga kasapi sa pamamagitan ng "petition to terminate". 


SGT. AT ARMS: 

1. Tagapangalaga sa kaayusan tuwing may aktibidad ang samahan. Limitasyon: Maaaring ibaba sa puwesto alinsunod na rin sa kahilingan ng mga kasapi sa pamamagitan ng "petition to terminate". 


GEN. ASSEMBLY

Tuwing ika-3 na Linggo kada buwan (every 3rd Sunday of the Month). 


MONTHLY DUES (MD) 

P100.00  (Ang 50% ay para sa grupo habang ang 50% naman ay sa chapter.)

Ang monthly dues ay hindi na maaaring makuha sa oras na hindi na aktibo (tiniwalag o tumiwalag) ang kasapi. 


MEMBERSHIP  

'Di maka-attend sa General Assembly        


PENALTY:                         

1 Month Absent  (Paalalahanan ng Secretary at sabihin ang penalty at kailangang maka-attend sa susunod na General Monthly Meeting.)                    

2 Months Absent     -           'DI AKTIBO (INACTIVE) Paalalahanan at bibigyan ng return warning na kapag hindi maka-attend sa pangatlong General Assembly, ititiwalag na sa samahan.                       

3 Months Absent     -           TIWALAG  (TERMINATE)Kung may dahilan sa 'di pag-attend sa General Assembly ng isa (1) isang buwan hanggang (2) dalawang buwan, kailangang may maipakitang matibay na dokumento na nagpapatunay sa idinahilan.   


PENALTY

No uniform        -          P5.00             

No ID                 -          P5.00            

Short pants       -           P5.00                                                    

No shoes          -            P5.00                 (Bayad on the spot) 


Note: Exempted ang lahat ng ito sa emergency meeting


PONDO  

*  Ang pondo ay gagamitin para sa paglago ng samahan at pagbibigay ng tulong sa miyembrong maaksidente. 

*  Ang pondo ay bawal ipahiram o ipautang sa miyembro. 

* Ang pondo ay ire-report sa lahat ng miyembro tuwing General Monthly Meeting.  

* Ang perang nakoleksyon sa General Assembly ay ilagay kaagad sa bangko dalawang araw ang nakalipas.

*  Tuwing General Assembly, ipaalam sa lahat ng kasapi kung magkano ang nakolektang pera sa araw na iyon bago matapos ang meeting para alam ng lahat ng miyembro. 

* Ang bank receipt ng na-deposit na pera ay ipakita sa lahat ng miyembro sa susunod na General Assembly. 

* Mga signatory sa pag-withdraw ng pera: Founder, President, Treasurer.


TULONG SA MAAKSIDENTENG MIYEMBRO    

* Ang tulong ay ipagkakaloob lamang sa miyembro sa oras na maaksidente sa official trip lamang. 

* Makakatanggap ang miyembro ng tulong  kung siya ay aktibo at tuloy-tuloy ang pagbabayad niya ng monthly dues.  

* Ang miyembrong maaksidente ay makakatanggap ng tulong na 25% mula sa samahan. Ibig sabihin, sa 100% na babayaran ng miyembro    sa ospital, 25% dito ang babayaran ng PHLRC.             

Halimbawa:   P10,000    (Nagastos sa ospital)                                                 

P2,500      (Babayaran ng PHLRC)P7,500      

(Ang babayaran na lang ng miyembro sa ospital


MAHALAGANG PAALALA: Ang 25% na tulong ay ipagkaloob lamang sa miyembro na umabot ng anim (6) na buwan pataas. Makakatanggap naman ng 10% na tulong ang bagong miyembro mula isang (1) buwan hanggang limang (5) buwan. DOWNLOAD: