TIPS PARA MAIWASANG MANAKAWAN NG MOTORSIKLO                  
ANG motorsiklo ay isa sa mga bagay na gustong- gustong tangayin ng mga magnanakaw dahil mahal ito at mas madaling itakbo.


Kaya ring isagawa ng mga professional motor vehicle thieves nang mababa sa isang minuto ang pagnanakaw sa sasakyan. 


Narito ang mga tip para maiwasang matangayan ng motorsiklo:


1. Magparada lang sa official at secure parking. Laging magparada sa mga parking lot na may professional monitoring at may mataas na seguridad. 

Pumili ng mga parking lot na laging may nagbabantay at laging i-check ang vehicle registration kapag iniiwan ang parking place. Sa ganito, marami ring surveillance cameras at CCTV security officer na nagbabantay sa paligid ng parking lot.


2. Maglagay ng dagdag na safety lock sa motorcycle. Ikandado ang bike ng mga ekstrang susi na iba sa dati, halimbawa ay wheel lock, handlebar secrets, alarms, padlocks, disc lock discs, at iba pa. Kung magpa-park sa tabi ng poste o puno ikandado ng kadena.


3. Patuloy na pangasiwaan ang sariling motorsiklo. Kung ang sasakyan na nakaparada sa harapan ng bahay o ibang bahay at pampublikong lugar gaya ng mini market, schools, shops, cafes, etc. laging bisitahin ang  bike. I-park ito sa lugar na madaling makita dahil mabilis na isinasagawa ng mga magnanakaw ang krimen.


4. Huwag iparada ang motorsiklo sa mga nakaparadang box car, pickup at truck dahil ang mga ito ang nagsisilbing sasakyan para maitakas nang mabilis ang iyong motorsiklo.


5. Ingatan ang mga kagamitan kung iiwan sa motorsiklo. Isa pa sa mga bagay na madaling bitbitin ay ang mga importanteng gamit gaya ng helmet, files, jackets, pera, , raincoat jackets, mechanical equipment, payong at flashlights, drinking water, mga damit na pampalit at iba pa. 


6. Bawasan ang atensyon sa mga magnanakaw. Mas madaling maengganyo  ang mga magnanakaw sa mga motosiklo na magaganda, bago at mamahalin. Ganoon din sa  uri ng motor. Patayin ang motor at takpan ng tela para mawala ang atensyon ng mga magnanakaw at manloloob na tangayin ito. Ang  motor cover ay kailangang waterproof material na magbibigay ng proteksyon sa motor mula sa ulan at init ng araw. 


7. Magkaroon ng mabuting relasyon sa mga kaibigan at sa lugar ng pagpaparadahan. Para mas ligtas, kung ipaparada sa campus, offices, bahay, mini markets, shops, etc.makipagkaibigan sa mga nakapaligid dito. Kung mayroong tagabantay, maaring bigyan siya ng pera para maging pamilyar sa pinagpaparadahang motor.